fredag 9 november 2012

Förlängd skattefrihet för Hälleströms krononybyggeNär Hälleströms krononybygge i Piteå socken formellt grundades den 10 september 1803, så blev 20 års skattefrihet beviljat, eller till och med år 1823. Rättigheten till nybygget innehades av Hälleströms sågverksägare och de fastanställda sågkarlarna var de som upparbetade nybygget vid sidan om arbetet på sågen. Detta var en förutsättning för en fast bosättning vid sågen i Hälleström och ett litet sågverkssamhälle byggdes upp. Det är dagens by Hälleström.

Skattläggning av nybygget skedde redan 1811 och fastställdes tre år senare till 1/2 mantal med 16½ kapper korn i kronotionde eller 75,5 liter (1 kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter). Enligt ett nådigt brev daterat den 11 oktober 1825 godkändes 15 års förlängning (räknat från 1823) eller till och med år 1838. Kostnaden för återstående byggnad och odling beräknades till 1671 Riksdaler och 16 Skillingar Banco. En syn hade också blivit gjord 29 augusti 1825, men den har trots efterforskning hos både Riksarkivet och Landsarkivet inte gått att hitta.

Hälleström blev slutligen överfört som skattehemman den 8 augusti 1862. Den totala marken uppgick till 350 hektar (1,5 hektar åker, 38,5 hektar äng och 310 hektar skog) samt 143 hektar oduglig mark eller sammanlagt 493 hektar.

Det nådiga brevet om förlängd skattefrihet 1825Kopia från Norrbottens Läns Landskontor år 1825.

Kopia från mantalslängden 1828 för Hälleströms såg,
som sedan 1826 ägdes av Hans Maj:t Konungen, Karl XIV Johan.


Kopior från Norrbottens Läns Landskontor på 3 sidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar