fredag 9 november 2012

Lösöresköp

Lösöresköp 1867


Kopior av en originalhandling för ett lösöresköp från september 1867 (nödåret) då Karl Fredrik Markström (min farfars mormors far) sålde lösöre för 358,50 Riksdaler Riksmynt till P. A. Bergström, Carl Olof Bergström och Johan Ulrik Bergström (bröder) i Hälleström.Lösöresköp 1868

I mars 1868 sålde före detta inspektorn Marcus Falck (då 69 år gammal) lösöre för 247,50 Riksdaler Riksmynt till sonen Adolf Fredrik Falck (1829-1899), bokhållare vid Långvikens glasbruk. Lösöresköp var förr det normala förfarandet att betala en skuld utan kontanta medel. Det innebar ett köp där sakerna fick kvarstå hos säljaren under förutsättning att de sköttes väl och att ränta utgick. Dessa köp finns bland Häradsrättens småprotokoll och ger ofta en bra inblick i en förfaders eller annan persons ägodelar.

Lösöresköp 1868

Här nedan är kopia av ett lösöresköp där åbon Erik Öberg sålde lösöre för 130 Riksdaler Riksmynt till det engelska bolaget The Gellivara Company Limited. Antalet kor är otydligt men kan vara 3 (20 Rdr per styck) samt 6 stycken får.


Lösöresköp 1874

Här nedan är kopia av ett lösöresköp från juni 1874 där P. A. Bergström i Hälleström säljer lösöre för 500 kr till handlaren A. Lundberg i Piteå.Sidan senast uppdaterad: 2015-08-07.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar