tisdag 27 november 2012

N. F. Markström

Kort historik om N. F. Markström (1857-1927), som var min farfars mormors bror.

N. F. Markström, sent 1870-tal. Detta
foto fick jag av barnbarnet Ingegerd
(1926-2006)
Nils eller "Nirsch" var född 1857 som son till åbon och sågdrängen K. F. Markström och hans hustru Britta Katarina Falck. Nils övertog arrendet och gården efter sina föräldrar vilket var den ena delen av den så kallade "Gammelgården" (Hälleström 1:15). Fadern avled av kräfta i matstrupen strax efter 60-årsdagen, medan modern levde till år 1911. År 1894 fick byborna äntligen möjlighet att köpa lös sin jord och byggnader och blev hemmansägare. N. F. Markström köpte Hälleström 1:9 (=1:17 och 1:18) för 1172 kr (drygt 63 000 kr med 2006 års penningvärde) med 5/64 mantal som omfattade 100,95 hektar. Därefter skedde laga skifte som fastställdes 1895 och det beslutades då att Nils och Olle Bergströms gårdar skulle flyttas till nya gårdsplatser, eftersom deras gårdar var sämst bebyggda. Nils byggnader bestod av: Manbyggnad i sämre skick av timmer med brädfordrade knutar under spåntak (8,9 m lång, 6 m bred och 3,8 m hög) med förstuga, kök och kammare med öppen spis, samt jordkällare, stenladugård, stall med hölider, källare, vedhus, sommarladugård och ett härbre. Nils uppförde vid den här tiden den nuvarande gården Hälleström 1:17 och svågern J. V. Nyman blev därmed ägare till hela "Gammelgården".

Nils Markström var gift tre gånger och han blev far till 19 födda barn mellan åren 1880-1925, varav tre dog som små. 1.a giftermålet skedde 1879 med Maria Lovisa Sjöberg (1853-1892) och där föddes barnen: Algot (1880-1945, Fällträsk), Maria (1882-1945, Hälleström, ogift och nära blind), Hildur (1884-1960, Nybyn), Beda (1885-1959, Borlänge), Bror Fredrik (1887-1893), Hilma (1889-1970, Hortlax) och Kalle (1890-1964, Hälleström 1:18 Fällbacken).

Andra gången gifte Nils sig 1898 med Maria Lovisa Bergman (1870-1911) från Älvsbyn och de fick barnen: Arthur (1898-1948, Hälleström 1:17), Knut (1900-1978, Ängdalsro), Ruth (1902-1936, ogift i Tranås), Edith (1904-1987, Piteå), Ida Adela (1908-1909) och Nils Aron (1911-1912).

Det tredje giftermålet skedde 1915 med Hilma Vilhelmina Johansson (1884-1978) från Alter. I detta giftermål föddes barnen Ida (1915-2000, Brännträsk), Nils (1917-1998, Solberg), Betty (1920-2008, Skåne), Anna (1922-2000, Vilhelmina) och Ester (1925-2013, Luleå).

Nils överlät hemmanet till sönerna Kalle och Arthur 1914 och blev troligen vid den tiden rättare (förman) i Rosfors och bör vad jag har förstått varit anställd av patron C. A. Hedqvist. Troligen var orsaken till flytten att Nils överlät hemmanet till sönerna. Nils var även en duktig snickare. År 1916 flyttade makarna och dottern Ida tillfälligt till Bjursträsk, Nederluleå och sommaren 1918 blev familjen slutligen bosatta på ett torp i Orrheden ("Orrhejda"), som hörde till Rosfors. Huset finns inte längre kvar, men stigen därifrån ner till Rosfors är fortfarande synlig. Där huset stod finns idag ett grustag och på andra sidan vägen kan man fortfarande se rester efter ängs- och åkermak. Min farfar som var född 1917 och flyttade till Hälleström 1923, berättade att varje jul brukade Nils familj besöka dem i Hälleström dit de kom på skidor, sparkar eller kälkar (det var cirka 10 km enkel väg). Nils var 68 år gammal när han blev pappa för sista gången, men hans hälsa blev därefter sämre. Han låg i utdragssoffan ubben låg i utdragssoffan och hade en käpp som han slog mot ungarna när det blev för livat.

Nils avled den 21 juni 1927 av åderförkalkning och hjärtfel. Ur bouppteckningen framgår att de hade 2 kor (värde 300 kr) och 1 kalv (värde 20 kr). Bland tillgångarna som totalt uppgick till 1046 kr fanns bland annat en hyvelbänk, snickarverktyg och snickarvirke (värde 100 kr). Möbler bestod av: säng, 2 soffor, 2 köksskåpar, fällbord, thebord, ståndbord, tvättkomod, 2-mans stol, bokskåp, 9 köksstolar, 2 speglar, väggur och vedbänk. De hade även 1 barnvagn, 3 kälkar, 2 skrindor, 2 sparkkälkar, 1 mild, 1 par skidor, 6 liar och 2 räfsor.

Änkan gifte om sig och flyttade till Bredträskheden eller Solberget och tog barnen med sig. Sonen Nils "n Orrhejd-Nils" var bland annat vakt på “folkan” i Klöverträsk.
N. F. Markströms lilla gravsten i Norrfjärden och där står det ort Hälleström.
Senast uppdaterad: 2014-03-23.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar