torsdag 9 maj 2013

Karl Olof Falck (1792-1845)


Min farfars mormors morfar; Karl Olof Falck var född sommaren 1792 i Kyrkostaden, Skellefteå. Vid samma tid blev fadern Olof Falck (1758-1830, soldatson född i Falmark) sågkarl vid Lejonströms finbladiga sågverk som låg mellan kyrkan och Skellefteälven. Modern Katarina Olofsdotter (1770-1847) kom från Innervik. Runt sekelskiftet (år 1799 eller 1800) blev fadern anlitad som sågställare vid det nyetablerade finbladiga sågverket i Hälleström i Piteå landsförsamling. Inledningsvis skrevs familjen i grannbyn Sjulsmark fram till år 1803 då Hälleströms krononybygge grundades. Sågtällare Falcks familj bodde i den så kallade inspektorsbostaden strax ovanför sågen och gården som fortfarande står kvar som byns äldsta byggnad bär namnet Falcks gård.

Falcks gård 2007

Karl Olof Falck var det första barnet och sedan tillkom Maria Magdalena (1794-1864, Överluleå), Britta Katarina (1796-1798), Marcus (1799-1885, Hälleström), Britta Katarina (1801-1811), Maria Kristina (1804-1880, Hälleström), Anna Ulrika (1806-1886, Nederluleå) och Anders (1810-1811). Två av barnen dog sensommaren 1811 i en rödsotsepidemi. I mantalslängden 1809 återfinns den då 17-årige Karl Olof Falck som sågdräng och även 1811. I Besiktnings- och appropations-Mönstringsrullan för 1813 återfinns han som drängen Carl Olof Falck i Rosvik, 21 år gammal och uppgavs vara 5 fot och 7 tum lång, dvs. ca 166 cm.



Urklipp från mantalslängderna för Hälleströms såg 1809 och 1811.


Brodern Marcus Falck
Åren runt 1815 var Karl Olof dräng hos sina blivande svärföräldrar på hemmanet Rosvik nr 9 och åren 1819 och 1820 var han dräng på Håkansön nr 15. Sedan bodde han åter i Hälleström där han noterades som dräng år 1820. I slutet av året 1822 gifte han sig med Maria Nilsdotter (1793-1874) född på Heden och Öjebyn 28, men kom till Rosvik år 1809 med sin familj.

År 1822 fick den yngre brodern Marcus Falck rättighet till krononybygget Kälsheden, nuvarande Rosfors. Marcus övertog vid den här tiden arbetet som sågställare och bokhållare på sågen i Hälleström efter sin far. Rättigheten till nybygget överlät han till brodern Karl Olof som flyttade till Kälsheden med sin fru och föräldrarna flyttade också med dit. Karl Olof var anlitad av sågen i Hälleström för avverkning och flottning av sågtimmer. Dottern Britta Katarina (1823-1911) föddes som det första barnet i Kälsheden i oktober 1823 och sedan tillkom barnen Olof (1825-1912, Heden), Nils (1828-1843), Karl Johan (1829-1896, Sunderbyn i Nederluleå), Jonas Magnus (1831-1869, Heden), August (1835-1885, Heden) och Anna Maria (1839-1930, Nederluleå).

Urklipp från husförhörslängden 1817-1825 för Kälsheden.

Brage Lundström vid den sannolika platsen för Kälshedens nybygge 2013.
Nybygget finns utritat på en karta från år 1839 och var beläget nordväst från nuvarande Rosfors masugn på östra sidan om Rosån och vid Kälsbergets sluttning. Brage Lundström och jag hittade rester efter grund och tegel där sommaren 2013 ungefär mitt emot nuvarande herrgård. Enligt Stig Malmström är det här platsen där nybygget låg och fram till 1940-talet fanns det byggnader kvar som då användes som grishus.

Rosfors gruvbolag bildades år 1830 och bestod av 15 delägare däribland bönder och andra arbetsvana män, bland annat Marcus Falck i Hälleström. I oktober påbörjade Karl Olof Falck tillsammans med delägarna bearbetning av ett järnmalmsfält i Riskälen. En månad senare köpte gruvbolaget nybyggesrättigheten av Falck.

Familjen Falck flyttade från Kälsheden i juni 1832 och Karl Olof köpte hemmanet Unbyn nr 12 i Överluleå församling tillsammans med Nils Holmlund från Rosvik för så mycket som 3240 Riksdaler Banco (1620 Riksdaler vardera). Våren 1836 köpte Karl Olof Nygården som var en tredjedel av skattehemmanet Heden nr 12 för 900 Riksdaler Riksgälds och flyttade dit med sin familj (gården har idag adressen Smaragdvägen 53). Tolv år senare, den 6 december 1845 avled den 53-årige bonden Karl Olof Falck och enligt dödboken var orsaken ”Krossad af utvertes skador”. Hustrun Maria förmådde inte att ha kvar hemmanet som såldes 1849 och familjen blev bosatt inhyses i Heden. Dottern Britta Katarina Falck var min farfars mormors mor och hon gifte sig 1854 med sågdrängen och åbon Karl Fredrik Markström i Hälleström. Cirkeln var åter sluten.

Foto av Heden nr 12 Nygården 1934.
Sidan senast uppdaterad: 2015-01-19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar