måndag 27 maj 2013

Minnesvärda årtal

1700-talet


96 En ansökan om att få anlägga ett finbladigt sågverk i Rosån lämnas in.
98 "Hälleströms sågverksintressenter" får tillstånd att anlägga ett sågverk. Samma år sker ansökan om att få anlägga Hälleströms krononybygge.

1800-talet


00 Sågdrängen Olof Falck från Lejonströms såg i Skellefteå anlitas som sågställare och inflyttar med sin familj som inledningsvis skrivs i Sjulsmark.
03 Hälleströms och Kälens krononybyggen grundas.
04 Från och med detta år finns Hälleströms såg med i mantalslängderna och de fasta sågverksarbetarna bosätter sig på nybygget.
10 Sågverkets huvudägare, handelsmannen P. G. Juhlin avlider.
16 Huvudägaren, prosten Jonas Nordvall avlider. Sågen med ett års brädtillverkning och de två tillhörande nybyggena värderas till 2900 rdr bco.
19 I en köpehandling framgår att sågställaren Olof Falck fått köpa Tjälens (blivande Kälsheden) nybygge för 600 Riksdaler Riksgälds mot att varje år leverera sågtimmer motsvarande kostnaden.
25 Ansökan om 15 års förlängning av skattefrihet beviljas efter ett nådigt brev till kungen.
26 Kungen Karl XIV Johan köper sågen med tillhörande nybyggen, skogar och inventarier för 5000 rdr bco.
28 Sågverket köper 8558 timmerstockar, så då bör magasinet ha varit ganska välfyllt!
30 Marcus Falcks 3-årige son Olof August drunknar i slutet av augusti, förmodligen nära sågen i Rosån.
38 Den förlängda skattefriheten för nybygget var till ända
48 Kung Oscar I säljer anläggningarna i Piteå, däribland Hälleström till ryttmästaren C. V. Hammarsköld.
51 På grund av Hammarskölds konkurs återgår köpet till hovet.
55 Anläggningarna i Piteå köps av det nya Gällivare-bolaget.
56 Enligt mantalslängderna det sista året som arbetarna tituleras som sågdrängar.
60 Bolaget lägger troligen ner sågen detta år.
61 Gällivare Aktiebolag blir ägare till egendomarna.
62 Hälleström blev överfört till ett kronoskattehemman den 8 augusti
64 The Gellivare Company Limited blir ägare.
69 The New Gellivara Company Limited blir ägare.
71 Ny ägare, den engelska firman Giles Loder som innehades av sonen Robert Loder.
82 Gällivare Aktiebolag blir ägare och drevs fortfarande av Robert Loder.
83 Det första året som skolverksamhet hålls i byn av småskoleläraren Johan Fredrik Engberg från Rosvik.
91 Anläggningarna i Piteå köps av Munksunds Sågverk AB i samband med att Gällivare AB upplöses.
94 Den 27 februari skrivs köpebrev och Hälleströms fem åbor blir hemmansägare. Lagfart beviljas i mars. Senare samma år görs laga skifte som avslutas nästa år.
95 Hällan som gett namn åt byn sprängs vid utdikningar av Sjulsmark och både forsen och dammen i Rosån försvinner.

1900-talet00 Skolverksamhet hålls av lärarinnan Beda Grahn.
05 Hälleströms skolhus invigs.
12 Hälleströmsvägen, dvs. väg mellan Sjulsmark-Ersnäs påbörjas och blev klar 1916.
17 Byn får en telefonväxel som installeras hos Julius Bergström detta år eller året därpå.
23 Skomakaren Johan Öberg med familj inflyttar från Öjebyn.
24 Klas Markström startar en diversehandel på sin gård.
33 Vägen till Rosvik blir klar.
31 Valdemar Bergström köper den första bilen, en Chevrolet.
36 Samtalsstationen i Hälleström blir växelstation hos Johan Öberg med fyra abonnenter. 
41 Byn får elektricitet.
50 Det sista virket flottas efter Rosån ner till Rosvik.
53 Skolverksamheten upphör och förflyttas till nya skolan i Sjulsmark.
54 Problem med stora översvämningar som blir något av en skördekatastrof. Ett arbete påbörjas med att sänka ån för att undvika detta framöver.
55 Hällan sprängs bort, utgrävningar sker och en ny bro byggs 1955–56
72 Byns lanthandel upphör efter 48 år.
95 Det sista jordbruket avvecklas vid denna tid.

2000-talet


Sedan slutet av 1990-talet brukas ängsmarken av bonden Torgny Hardselius i Långträsk. Tack vare det hålls det vackra jordbrukslandskapet öppet och levande. Ett antal personer har inflyttat till byn och yngst är Albert, född 2008.


Senast uppdaterad: 2015-08-10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar