tisdag 28 maj 2013

Pigan Ronny

Min farmor Ronny Öberg, född Bergdahl i Altervattnet, Älvsbyn år 1921 kom som piga till Hälleström som 14-åring, 1935. Hon fick tjänst hos sin fars kusin Klas Markström (1897-1979) med familj som också drev en lanthandel i byn. Tanken var att hon skulle vara barnpiga men hon fick göra mycket annat arbete också, allt från att sköta ladugård till att laga mat till gårdsfolket. Sommartid bodde hon i ett rum på övervåningen av bagarstugan och vintertid på övervåningen i det stora huset. Mor Klara begärde en månadslön på blygsamma 8 kr som sedan successivt steg till 12 kr. Då hennes farfar Oskar fick veta att det var där hon skulle tjäna rann det tårar från ögonen eftersom han visste att hans svåger Fredrik (Klas pappa) kunde vara ganska sträng. Vid Ronnys andra hemresa i oktober 1935 hade hennes farfar just avlidit och hon mötte sin far som kom körandes med kistan på lastvagnen. Enligt flyttlängden blev den då 15-åriga Ronny inskriven i Norrfjärdens församling den 30 november 1936. Hon tjänade som piga fram till hennes giftermål med Einar Öberg från granngården i augusti 1939. Både Ronny och Einar hade anknytning till byn genom sågställaren Olof Falck och till några av sågdrängarna vid det finbladiga sågverket i Hälleström.

Pigan Ronny med tremänningarna Markström omkr. 1938
(F.v. Iris, Margit, Ronny, Erling och Rolf (död 1944)


Sidan senast uppdaterad: 2013-05-28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar