lördag 29 juni 2013

Vals från Hälleström

F. A. Falck
Folkmusiken etablerade sig tidigt i Hälleström. Frans Albert Falck (1839–1923) var en duktig spelman och lärde sig att spela fiol som ung. Det är möjligt att även hans bröder spelade fiol och kanske var det deras far, inspektor Marcus Falck som var upphovsman för släktens musikaliska ådra? F. A. Falck flyttade från byn 1870, men efter att ha blivit bosatt i Jukkasjärvi 1897 fick han utstå en del kritik för sitt spelande av traktens laestadianer och som gammal blev han dessutom själv laestadian och tvingades sluta spela. Det finns berättelser om “återfall” som i sin tur krävde avbön och förlåtelse vid bönemötena, men den ännu bevarade fiolen, ett hyfsat instrument av barockmodell med sachsiskt ursprung från ungefär sekelskiftet 1800, den gjorde han sig inte av med!

P. A. och Erika Bergströms (född Falck) barn var musikaliska redan i ung ålder. Åtmins­tone sönerna Frans och Julius spelade fiol och de tre döttrarna Hilda, Frida och Julia sjöng och spelade bland annat gitarr. Troligen hade de inspirerats och lärt sig att spela av ovanstående morbror och kanske kunde även deras far spela fiol.

Sommaren 1883 gjorde folkdansföreningen Philochoros vid Uppsala universitet en norrlandsexpedition som upptecknades av Nalle Halldén. Det handskrivna nothäftet gavs ut i tryck på förlaget Abr. Lundqvist under namnet ”Polskor, Visor, Marscher samlade av ”Nalle” lätt satta för en flöjt av Louis Müller. Följande text i nothäftet lyder: ”Melodier meddelade och komponerade af Frans Martin Andreas Bergström från Hälleström, Piteå och Jonas Aug. Åström från Porsnäs Piteå å Beväringslägret ”Notviken” Luleå: Schottish, Gammal vals, Burströms polska, Kaakuri (”Lommen”) och Mazurka. Den då 21-årige Frans Bergström (1862–1942) var antagligen redan då en aktiv spelman. Det kan här tilläggas att han var ogift och arbetade som maskinist och gick till sjöss år 1883. J. A. Åström var född år 1862.

Frans yngre bror Julius Bergström (1868–1919) var en duktig och aktiv spelman som reste runt i bygderna till bröllop och danstillställningar för att spela sin musik. Han spelade fiol och komponerade flertalet låtar. Efter honom kommer låten ”Vals från Hälleström”, som troligen var en allmän vals som spelades i trakten men utan känd upphovsman. Julius spelade bland annat tillsammans med Hjalmar Sandberg (1890-1982) från Rosvik, vilken började spela fiol redan i 10-års åldern. Den fina låten finns inspelad på LP i Hjalmars kök i Rosvik 1978 med Pitelåtar och jag har just fått tag på den. På gårdens vind i Hälleström hittade sonen Rickard år 1978 ett gammalt nothäfte med 30 låtar sannolikt efter Julius, men det är okänt var häftet kommer ifrån och vem som har komponerat låtarna.Av Julius Bergströms barn ärvde alla utom sonen Marcus intresset för musik och de var aktiva spelmän redan på 1920-talet. Äldsta sonen Valdemar spelade fiol i sina yng­re år. Rickard, Konrad, Alvar och Ingeborg spelade drag­spel, orgel och piano och senare spelade Konrad också fiol. Piteå-tidningen skrev en artikel om Bergströms musika­litet ”Ett liv fyllt med musik” den 21 september 1978. Där står bland annat att på 1940-talet fanns det en trio bestående av Rickard Bergström på piano, Max Lindberg på trum­mor och Hjalmar Sandberg på fiol. Fiol och tramporgel var en vanlig kombination för dansmusik vid 1800-talets slut och 1900-talets början och användes i stor omfatt­ning främst i Norrbotten men även i Västerbotten och i finska Österbotten. Hjalmar Sandberg och Rickard Bergström upp­trädde även tillsammans på fiol och tramporgel el­ler piano.

Gammalt foto från Valdemar Bergströms gård. Sannolikt är det Frans Bergström
längst till höger och Julius samtliga fem söner.
Klas och Signe Markströms bröllopsfoto, Hälleström 1929.
Släkten Bergström med instrument ses till höger.

Rickards son Herbert Bergström (1930–2000) blev en duktig och mycket aktiv spelman och han trakterade drag­spel, piano, orgel, femsträngad kontrabas, gitarr och cittra med stor bra­vur. Han komponerade sina egna låtar, exempelvis: Dur­vals från Hälleström, Frugans vals, Stupfallet, Fiolvalsen, Gustavs schottis (även kallad Boden-jazzen), SRB-polka, Ottervals, Rosåns vals, Blomsteråsen (även kallad Långträskets vågor), Granvalsen och Postludium. När jag som barn var i Hälleström hördes hans ljuva dragspelstoner vida omkring i byn i vackert sommarväder!

Rickard och sonen Herbert.
Herbert och min farbror Curt Öberg på gitarr (spelade även dragspel och saxofon).
De brukade bland annat spela på dans i Altersbruk.

Jag avslutar det här inlägget med texten från sången: 

"Hälleström! Dina söner röja 
än vackra åkrar i myr och mark
vid fädrens minne våra tankar dröja
det livet hoppet, gör oss glad och stark
ger kraft att värna det arv vi fått
och skänker skördar på jord vi sått.


Sidan senast uppdaterad: 2013-07-03.

onsdag 5 juni 2013

Byns diversehandel


År 1924 startade Klas Markström (1897–1979) en diversehandel på sin gård och sålde bland annat livsmedel och även mejeriprodukter till Luleå under 1930-talet. Här kunde byborna handla kompletteringsvaror. Till en början hade Klas sin affär i bagarstugan som ses på fotot nedan. Då var verksamheten som störst med kunder från både Långträsk och Fällträsk, men efterhand blev det mer en affär för byborna. Senare byggde Klas ut bostadshuset med en numera bortriven affärsdel. Klas och Signe drev affären fram till 1972 och då fanns det sedan tidigare affärer både i Långträsk och i Sjulsmark.
I bagarstugan med det fina mansardtaket startade
Klas sin lanthandel 1924
Den nyare affären ses som en utbyggnad till höger på fotot ovan.


1 originalpåse kaffe (ägare Leif Lundström 2013)


Sidan senast uppdaterad: 2015-01-18.