tisdag 18 augusti 2015

Karl Fredrik Markström

Min farfars mormors far Karl Fredrik Markström, föddes i Hälleström hösten 1830. Fadern Nils Johansson Markström (1796-1865) var född i grannbyn Sjulsmark och arbetade sedan 1824 som sågdräng på Hälleströms sågverk. Modern Britta Maria Danielsdotter Knort (1793-1871) var soldatdotter från Smedsbyn i Luleå där familjen bodde före flytten. Karl Fredrik hade en yngre bror Erik Magnus som flyttade till Heden, Överluleå och fyra äldre systrar (fyra syskon dog som små). Det finns ett fotografi på deras dubbelkusin (far var farbror och mor var moster) Erik Magnus Markström (1838-1915), så sannolikt påminde Karl Fredriks utseende om honom.

Dubbelkusinen Erik Magnus Markström (1838-1915)
Lånad bild
Efter fadern Nils död övertog sannolikt Karl Fredrik arrendet och jobbade även som sågdräng fram till nedläggningen strax efter år 1860. År 1854 gifte han sig med bondedottern Britta Katarina Falck (1823-1911) från Heden i Överluleå. Hon var en dotter till Karl Olof Falck och äldsta barnbarnet till sågställaren Olof Falck i Hälleström. De blev bosatta i den ena delen av portbyggnaden som åtminstone senare kallades för "Gammelgården". Den gården hade flottats på Rosån från Sjulsmark och var den första arbetarbostaden. I den andra delen bodde sannolikt Erik Öberg med sin hustru.

I äktenskapet föddes barnen: Dödfödd son 1855, Nils Fredrik (1857-1927), Maria Karolina (1858-1933), Albertina Kristina (1860-1860), Frans August (1861-1910) och Karl Johan (1863-1945). Under det svåra nödåret 1867 sålde makarna Markström lösöre för 358,50 Riksdaler Riksmynt till bröderna P. A. Bergström, Karl Olof Bergström och Johan Ulrik Bergström i Hälleström. Det ger en bra bild över hur hushållet såg ut.Foto av Gammelgården från ungefär 1942.
Familjen Markström bodde i högra delen och Nyman i den vänster

Karl Fredrik Markström avled vid nyss fyllda 60 år av kräfta i matstrupen. Änkan levde i ytterligare 20 år. Av barnen blev Nils eller "Nirsch" bosatt i Hälleström och övertog arrendet och hälften av Gammelgården, men fick utflytta till en ny gårdsplats som en följd av laga skifte 1895. I den andra delen bodde systern Maria sedan hon 1878 gifte sig med J. V. Nyman (dessa var min farfars mormor och morfar) som hade blivit bosatt där med sina föräldrar och syskon efter den förre åbon Erik Öbergs död 1875. De blev vid laga skifte ägare till hela Gammelgården. Sonen Frans var sågställare i Svartön, Nederluleå 1899-1901 och bodde därefter i Pitholm. Han avled genom en olyckshändelse där han blev klämd mellan lasset och en telefonstolpe under fyllan (två av hans söner och en dotter emigrerade till Minnesota, USA). Den yngste sonen Kalle flyttade först till Kopparnäs och sedan till Degeränget i Öjebyn. Han var gift tre gånger men fick inga egna barn och bytte till efternamnet Alinder.

N. F. Markström
Dottern Maria Nyman med sin familj runt 1895.
Maria född Markström och J. V. Nyman
Antagligen sonen F. A. Markström

Sonen Karl Johan Markström Alinder

Kalle Alinder med fru och fosterson Helmer 1899

 Senast uppdaterad: 2015-08-18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar