Kort historik

År 1796 ansöker handelsmannen Per Gustaf Juhlin jämte Sjulsmarks byamän om att få anlägga ett finbladigt sågverk i Rosån, 5 km öster om Sjulsmarks by. Detta godkänns 1798 och år 1801 startar produktionen som kom att vara i drift fram till ungefär 1860. För att skapa möjlighet till bosättning vid sågen för de fasta sågverksarbetarna ansökte ägarna även om att få anlägga ett krononybygge vid sågen som blev beviljat år 1803. Namnet blev det passande Hälleström genom att det då fanns en stor berghälla i Rosån med en fallhöljd som var förutsättningen för själva sågen. Rosån strömmade över hällan och därav blev namnet Hälleström.

När driften på sågen lades ner blev de tidigare fem ordinarie sågdrängarna åbor, dvs. jordbruket drevs på arrende. Så var det fram till 1894 då de erbjöds att få köpa lös sina jordlotter av Munksunds Sågverks Aktiebolag och därmed blev Petter Anton Bergström, Karl Olof Bergström, Fredrik Irenes Markström, Nils Fredrik Markström och Jonas Viktor Nyman hemmansägare.

På detta följde laga skifte som innebar att varje bondes ägor blev till så få skiften som möjligt. Skiftet medförde att odlingsarbetet blev effektivare men man var inte längre beroende av varandra på samma sätt. För Hälleströms del innebar skiftet även att två gårdar behövde flyttas till nya platser eftersom ägorna låg för tätt. Till grund för detta gjorde en värdering av samtliga gårdar och de som ansågs sämst bebyggda skulle flyttas. Detta föll på Nils Markström och Olle Bergström.

Samtliga utan ett jordbruk lades ned under 1960- och 1970-talet, men Herbert Bergströms KR-jordbruk drevs fram till 1995.

Hälleström! Dina söner röja än vackra åkrar i myr och mark vid fädrens minne våra tankar dröja det livar hoppet, gör oss glad och stark ger kraft att värna det arv vi fått och skänker skördar på jord vi sått.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar